Tuần lễ quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng DTTS và miền núi.

Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 15/8/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2025. Ngày 10/12/2022, tại Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Sở Công thương, Ban Dân tộc tỉnh và UBND huyện Bảo Thắng phối hợp tổ chức Tuần lễ quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng DTTS&MN năm 2022. Tham dự Lễ khai mạc Chương trình có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh.

Tham gia Tuần lễ quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng DTTS&MN huyện Bảo Thắng có các các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai với tổng số 45 gian hàng. Riêng huyện Bảo Thắng – đơn vị tổ chức có 14 xã, thị trấn của huyện tham gia với 17 gian hàng. Các gian hàng đều có những sản phẩm đặc trưng riêng của từng địa phương như: Các sản phẩm nông sản tươi sống theo mùa vụ; nhóm nông, lâm, thủy sản đã qua chế biến; hàng thủ công mỹ nghệ và đặc biệt là có 142 sản phẩm nông sản đạt OCOP cấp tỉnh, trong đó 29 sản phẩm đạt 4 sao và 113 sản phẩm đạt 3 sao.

Tuần lễ quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng DTTS và miền núi tại huyện Bảo Thắng năm 2022

Tuần lễ này là hoạt động cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy Lào Cai về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết xác định, trong thời gian tới Lào Cai tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng, chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp; đẩy mạnh triển khai các giải pháp xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ hỗ trợ. Mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn Lào Cai đạt trên 35 triệu đồng/người/năm, phấn đấu đến năm 2050 đạt trên 85 triệu đồng/người/năm.

Khai mạc Tuần lễ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng DTTS&MN năm 2022

Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, việc tổ chức Tuần lễ quảng bá thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm năm 2022 góp phần tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm vùng DTTS của tỉnh Lào Cai. Góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, giúp các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất… có cơ hội liên kết hợp tác phát triển sản xuất, hình thành các chuỗi giá trị. 

Khởi công Nhà máy sản xuất, chế biến quế hữu cơ tại xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng

Nhân dịp này, huyện Bảo Thắng cũng đã tổ chức khởi công Nhà máy sản xuất, chế biến quế hữu cơ do Công ty Quế Hồi Việt Nam VINASAMEX làm chủ đầu tư, nhà máy được đầu tư xây dung trên diện tích 10 ha tại thôn Cốc Sâm, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, công suất chế biến 10 – 15 nghìn tấn quế tươi/năm; chiết suất tinh dầu quế đạt 50 nghìn lít/năm với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng. dự kiến quý III năm 2024 Nhà máy hoàn thành và đi vào hoạt động, sẽ tạo việc làm ổn định cho 250 lao động địa phương.

Hạnh Phúc