Ra mắt mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng thôn, bản nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” tại Lào Cai

Tháng 10/2022, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương hai xã Dìn Chin và Tả Gia Khâu huyện Mường Khương đã tổ chức ra mắt mô hình “BĐBP Lào Cai đồng hành cùng thôn, bản nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”.

Nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và chất lượng cuộc sống của người dân tộc thiểu số tại địa bản tỉnh Lào Cai, mô hình “Bộ đội Biên phòng Lào Cai đồng hành cùng thôn, bản nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” được ra đời với nhiều mục tiêu và niềm tin sẽ giảm tối thiểu tỉ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

Mô hình ra đời gắn với việc thực hiện “Dân vận khéo về cải tạo tập quán lạc hậu”, thực hiện bình đẳng giới, xây dựng nếp sống văn minh và phòng, chống bạo lực gia đình, sinh sản vị thành niên. Qua đó, động viên và phát huy mọi nguồn lực trong Nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị.

Tập huấn cho các thành viên ban chỉ đạo mô hình điểm và tổ tư vấn trợ giúp pháp lý. Nguồn: báo Dân tộc và phát triển

Tại buổi ra măt mô hình, Ban tổ chức đã tiến hành tập huấn cho các thành viên ban chỉ đạo mô hình điểm và tổ tư vấn trợ giúp pháp lý. Nội dung tập huấn gồm: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; các nội dung liên quan cải tạo phong tục, tập quán lạc hậu; kỹ năng điều hành, thuyết trình trong câu lạc bộ; kỹ năng tuyên truyền, tư vấn; kỹ năng ứng xử trong gia đình; kỹ năng hòa giải, can thiệt các vụ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; bạo lực gia đình.

Từ đó tỉnh Lào Cai đã và đang cố gắng ngăn chặn tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống trong cùng dòng họ và ngăn chặn những vấn nạn nhức nhối của xã hội, đặc biệt là bạo lực gia đình. 

Tấn Phước