Tăng cường an ninh lương thực và cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Mới đây, đại diện của CARE Pháp và CARE Ấn Độ đã có chuyến thăm hoạt động và đánh giá công tác triển khai dự án “Tăng cường An ninh lương thực & Cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số” (EFSEM) trong năm đầu được thực hiện tại tỉnh Lai Châu. Bên cạnh đó, đoàn cũng làm việc với đối tác địa phương để tìm hiểu về kết quả đạt được cùng các mặt thuận lợi, khó khăn và đề xuất từ các bên. Đại diện CARE hai nước đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của CARE Quốc tế tại Việt Nam với đối tác cũng như sự tích cực của người dân, và hi vọng những điều này sẽ được phát huy để dự án được thực hiện hiệu quả trong giai đoạn tiếp theo.

Đại diện của CARE Pháp và CARE Ấn Độ đã có chuyến thăm hoạt động và đánh giá công tác triển khai dự án

Tại địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu người dân sống nhờ canh tác lúa nước, trong đó trên 50% diện tích lúa chỉ trồng được một vụ trong cả năm. Trong khi đó, tập quán canh tác với điều kiện biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường hạn chế đáng kể khả năng sản xuất đủ lương thực để tiêu dùng cũng như tạo thu nhập của nông dân dân tộc thiểu số. Trong nhóm đối tượng này, phụ nữ có xu hướng chịu nhiều ảnh hưởng hơn từ gánh nặng nghèo đói và cũng thường thiếu đi quyền quyết định cuối cùng về sinh kế và các khoản chi tiêu quan trọng.

Các hoạt động đối thoại tại cộng đồng hỗ trợ phụ nữ DTTS phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu

Dự án “Tăng cường an ninh lương thực và cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số” do tổ chức CaRe Quốc tế tại Việt Nam tài trợ 4 xã của huyện Tân Uyên giai đoạn 2022 – 2024 gồm các xã: Thân Thuộc, Nậm Sỏ, Trung Đồng, Hố Mít. Dự án có 3 mục tiêu chính đó là: Đảm bảo nguồn cung cấp lương thực cho các gia đình dân tộc thiểu số thông qua sinh kế nông nghiệp bền vững. Tăng cường khả năng thích ứng và chống chịu của phụ nữ dân tộc thiểu số và gia đình biến đổi khí hậu và rủi do thiên tai. Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số vào các hoạt động lập kế hoạch về thích ứng biển đổi khí hậu…

Thời gian qua, dự án đã có nhiều hoạt động để góp phần cải thiện những vấn đề trên. Trong đó có thể kể đến việc hỗ trợ các mô hình sinh kế, tập huấn ủ phân vi sinh, thành lập các nhóm tiết kiệm tín dụng thôn bản (VSLA) hay thúc đẩy đối thoại trong gia đình và tổ chức các sự kiện cộng đồng về bình đẳng trong việc ra quyết định…

Minh Hải