Vừa chống tảo hôn, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa của người dân tộc thiểu số tại Gia Lai

Đặt vấn đề giảm thiếu tỉ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống lên hàng đầu, nhưng tỉnh Gia Lai còn đảm bảo được việc giữ gìn văn hóa truyền thống của người dân thiểu số trên địa bàn bằng nhiều hoạt động khác nhau, cùng nhau đẩy lùi suy nghĩ và văn hóa lạc hậu so với thời đại, loại bỏ tảo hôn và kết hôn với người trong cùng một dòng họ.

Một trường hợp kết hôn sớm. Nguồn: báo Dân tộc và Phát triển

Do đặc thù địa hình rừng núi rộng lớn, lại là nơi cư trú của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống nên trong nên công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia chấp hành các chủ trương, chính sách tại tỉnh Gia Lai trước đây còn gặp một số hạn chế. Nhận thức được điều đó, Hội LHPN tỉnh đã đồng hành cùng các chi hội, thực hiện hiệu quả nhiều mô hình, câu lạc bộ, giúp đỡ chị em phát triển kinh tế, tạo nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc.

Tuyên truyền để trẻ vị thành niên không kết hôn trước tuổi. Ảnh: baogialai.com.vn

Bên cạnh các hoạt động giúp đỡ chị em trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế, khởi nghiệp thành công đặc biệt là giảm tình trạng tảo hôn vùng dân tộc thiểu số, bằng cách cũng thay đổi nếp nghĩ cho phần lớn người dân sinh sống tại đây Do đặc thù địa bàn tỉnh là nơi sinh sống của nhiều dân tộc với nền văn hóa lâu đời, ăn sâu vào tiềm thức của người dân nên công tác tuyên truyền nhằm xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, Hội LHPN các cấp phải rất tích cực và kiên trì trong việc dân vận. Hội LHPN các cấp thành lập nhiều CLB về “Phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” được sự tham gia ủng hộ của nhiều chị em, phụ nữ, học sinh trong vùng, trong những năm gần đây số liệu về tỉ lệ tảo hôn và kết hôn cận huyết thống đã giảm đi đáng kể.

Hội Liệp hiệp phụ nữ  tỉnh Gia Lai cũng đã thành lập các mô hình, câu lạc bộ nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc tại địa phương như: 5 câu lạc bộ “Dệt thổ cẩm” với 92 thành viên; 12 câu lạc bộ “Múa xoang”, “Hát, múa dân ca Jarai, Bana” với 256 thành viên, đặc biệt là câu lạc bộ “Cồng chiêng nữ”. Từ đó tỉnh Gia Lai dần dần hoàn thành mục tiểu khắc phục tình trạng tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống nhưng vẫn cải thiện được văn hóa chính mình, giữ những nét đẹp của dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong tỉnh Gia Lai.

Tấn Phước