An Giang: Hơn 7.600 hộ đồng bào DTTS vay vốn ưu đãi

Trong những năm qua, nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh An Giang có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên giảm nghèo bền vững.

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội-Chi nhánh tỉnh An Giang đang triển khai 18 chương trình cho vay tín dụng đối với đồng bào DTTS. Tính đến hết tháng 10-2022, ngân hàng đã cho hơn 7.600 hộ đồng bào DTTS vay vốn ưu đãi (chiếm 27,88% tổng số hộ đồng bào DTTS toàn tỉnh) với tổng số tiền gần 180 tỷ đồng.

Ông Trần Thế Loan, Phó giám đốc phụ trách Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh tỉnh An Giang cho biết: “Việc hỗ trợ vốn vay tín dụng với lãi suất ưu đãi, đồng hành trong đa dạng sinh kế của ngân hàng không chỉ giúp đồng bào DTTS vươn lên trong cuộc sống mà còn làm chuyển biến nhận thức, thay đổi tư duy sản xuất của bà con. Qua đó, đã có rất nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả từ nguồn vốn vay để vươn lên thoát nghèo. Điển hình như ở huyện Tịnh Biên và huyện Tri Tôn, các hộ DTTS sau khi được vay vốn ưu đãi đã phát triển mô hình chăn nuôi bò, làm đường thốt nốt, dệt thổ cẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

Đồng bào dân tộc Chăm tại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội phát triển nghề dệt thổ cẩm  (Ảnh: baoquocte.vn)

Theo ông Men Pholly, Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang, trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó có đồng bào DTTS xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế. Chính nhờ nguồn vốn ưu đãi đó đã góp phần giảm hộ nghèo là đồng bào DTTS trung bình từ 3 đến 4%/năm, từng bước thu hẹp khoảng cách mức sống của cộng đồng DTTS so với mức bình quân chung cả nước. Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS ở tỉnh An Giang còn 3.969 hộ (chiếm 14,6%), hộ cận nghèo là 1.871 hộ (chiếm 6,88%). Chính nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng đã giúp nhiều hộ đồng bào DTTS ở tỉnh An Giang ổn định cuộc sống, nâng cao trình độ sản xuất, tự lực vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững, qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào cũng đổi thay từng ngày.

Điểm giao dịch tại xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

Đặc biệt, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Lê Văn Phước, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 có tổng nguồn vốn trên 183 tỷ đồng (trong đó, ngân sách trung ương là 166,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 16,6 tỷ đồng).

Từ nguồn vốn này, tỉnh An Giang sẽ tập trung đầu tư hỗ trợ giải quyết thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt là 47,8 tỷ đồng; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc là 102 tỷ đồng; phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là 21,7 tỷ đồng; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch là 8,1 tỷ đồng…

“Đây là chương trình quan trọng, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, từng bước nâng cao mức sống, thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số tại An Giang”, ông Phước nói

Bảo Sơn