Cải thiện cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại Quảng Trị và Hòa Bình

Trong hai ngày 13-14 tháng 12, Đại sứ quán Ireland cùng Liên minh triển khai chương trình “Tiến Về Phía Trước” đã tới thăm và cập nhật hoạt động của chương trình tại địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. 

Chương trình “Tiến về phía trước – Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị và Hòa Bình” được thực hiện trong khoảng thời gian từ 6/2022 đến 8/2023. Chương trình hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tại sáu xã của huyện Đakrông và Hướng Hoá thuộc tỉnh Quảng Trị; và ba xã của huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình thông qua các hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế, phòng chống rủi ro thiên tai và áp dụng các phương thức tiếp cận lấy cộng đồng làm trung tâm và cộng đồng quyết định.

Đoàn đã gặp gỡ Tổ tương hỗ phát triển sinh kế do phụ nữ làm chủ tại xã Yên Hòa và tham dự khóa tập huấn kỹ thuật cho người dân nuôi lợn bản địa. Bên cạnh đó, đại diện ĐSQ và Liên minh cũng tham gia Hội thảo thành lập Ban thông tin truyền thông và mạng lưới tổ truyền thông các thôn tại xã Trung Thành. Sự kiện là tiền đề cho việc triển khai nội dung truyền thông thay đổi khuôn mẫu giới và nâng quyền kinh tế của phụ nữ, đồng thời khởi động tiến trình đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp thí điểm chiến lược truyền thông cũng như hướng dẫn tổ chức truyền thông dựa vào cộng đồng.

Ông Seán Farrell, Phó đại sứ chia sẻ rằng dù chương trình mới triển khai, nhưng liên minh các đối tác đã thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ và thực hiện tốt công tác tổ chức, điều phối để cùng chính quyền, ban ngành địa phương triển khai hoạt động. ĐSQ Ireland rất hân hạnh được tiếp tục hợp tác cùng địa phương và các đối tác để triển khai chương trình tại Hòa Bình và Quảng Trị trong những năm tới.

Trước đó ngày 26/8, tại TP Đông Ba, Quảng Trị,  liên minh ba tổ chức Plan International Việt Nam, CARE Quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) tổ chức hội thảo khởi động giới thiệu chương trình “Tiến Về Phía Trước- Cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm cộng đồng đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Trị và Hòa Bình”. Sự kiện tạo tiền đề cho sự hợp tác với các cơ quan liên quan trong thời gian triển khai hoạt động sắp tới vì sự thay đổi tích cực cho các cộng đồng. Trong chương trình “Tiến về phía trước”, các tổ chức trong liên minh sẽ đưa ra những hỗ trợ có tính tổng hợp và ở nhiều khía cạnh khác nhau, ví dụ như hỗ trợ các mô hình sinh kế, phát triển các mô hình quản lý và thích ứng với biến đổi khí hậu, các mô hình trường học an toàn và thực hiện xây mới và duy tu bảo dưỡng các công trình cộng đồng vi mô giúp người dân, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn cải thiện cuộc sống.

P.V