Thay đổi nếp nghĩ

Xã Trung Lý có khoảng 1.300 hộ dân, với 6.397 nhân khẩu, sinh sống ở 15 bản. Trong đó, có 11 bản đồng bào Mông, chiếm …